{{response.info.name}} {{response.info.lastname}}, gim. {{response.info.birthday}}, yra Kalendorinių metų karo prievolininkų sąraše ir yra šaukiamas atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą.

Karo prievolininko kodas Regionas Eilės numeris Šaukimo eiga ir nurodymai

JŪS PRIVALOTE:

  1. iki Kalendorinių metų karo prievolininkų sąraše (toliau - sąrašas) nurodytos datos pateikti savo duomenis ryšiams palaikyti (galiojančio nuskenuoto/nufotografuoto asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, faktinės gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą). Jeigu yra aplinkybių, dėl kurių galite būti atleistas nuo karo prievolės ar privalomoji pradinė karo tarnyba gali būti atidėta, Jūs turite pateikti dokumentus, kuriais pagrindžiamos atleidimo nuo karo prievolės ar privalomosios pradinės karo tarnybos atidėjimo individualia tvarka aplinkybės;
  2. sąraše nurodytu laiku atvykti pasitikrinti sveikatos
  3. sąraše nurodytu laiku atvykti į Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos regioninį padalinį

Administruojantis padalinys:

{{getDepartmentParam(response.info.department, 'info')}}
Adresas Telefono numeris (-iai) Elektroninio pašto adresas
{{getDepartmentParam(response.info.department, 'address')}} {{getDepartmentParam(response.info.department, 'phone')}} {{getDepartmentParam(response.info.department, 'email')}}

Informacija apie šaukimo eigos pasikeitimus sąraše paskelbiama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šaukimo eigos aplinkybių pasikeitimo dienos.

Už aukščiau pateiktų nurodymų (1, 2, 3 punktai) nevykdymą Jums gali būti taikoma administracinė atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 558 arba 560 straipsnius, pažeidimams kartojantis - baudžiamoji atsakomybė pagal Baudžiamojo kodekso 314 straipsnį.

Kalendorinių metų karo prievolininkų sąraše tokio asmens nėra.

Jei turite klausimų, prašome kreiptis į vieną iš Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos regioninių padalinių:

Eil. Nr. Pavadinimas Adresas Telefono numeris (-iai) El. paštas
{{value.title_reg}}
{{dep.eilnr}} {{dep.title}} {{dep.address}} {{dep.phone}} {{dep.email}}

Sąrašai

Duomenys atnaujinti:

Ruošiama...
Atsiprašome, Jūsų naudojama interneto naršyklė nepalaikoma. Norėdami apsilankyti šioje svetainėje naudokite naujausią Safari, Firefox, Chrome ar Internet Explorer versiją. Dėkojame.